KARPATI

                                                TURISTIČKA AGENCIJA

 

delta

ulazak u ro

Poklonjenje moštima Svete Petke

sa posetom dvorcu Peleš i Bukureštu

Termin: 19.–23. mart 2020.

 

5 dana - 4 noćenja

 

19.03.: Polazak u 7h iz Beograda. Putovanje ka Rumuniji. Nastavak putovanja u Rumuniji. Ruta: Temišvar – Deva – Brašov – Bušteni. Uveče dolazak u hotel. Noćenje.

20.03.: Doručak. Poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš (Castelul Peleş), jednom od najlepših dvoraca Evrope, letnjoj rezidenciji prvog rumunskog kraljevskog para.
Polazak za Jaši. Po dolasku smeštaj u hotel. Noćenje.

21.03.: Doručak. Odlazak u Sabornu crkvu Mitropolije Moldavije i Bukovine. Poklonjenje moštima Svete Petke. Poseta crkvi Sv. Nikole iz XV veka, najstarijoj crkvi u Jašiju, čiji je ktitor moldavski knez Štefan ćel Mare (Stefan Veliki), najznačajnija ličnost moldavske istorije (inače kanonizovan). Poseta i čuvenoj crkvi Tri Jerarha iz XVII veka, koju je podigao knez Vasile Lupu i u koju su prvobitno bile položene mošti Sv. Petke. Noćenje.

22.03.: Doručak. Napuštenja hotela. Polazak za Bukurešt. Po dolasku Panoramsko razgledanje grada: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta (po zapremini, druga građevina sveta)... Kratka šetnja najužim centrom grada, u kojem se nalaze Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata (danas Muzej umetnosti), Kraljevska zadužbina (danas Centralna univerzitetska biblioteka), zdanje Senata, crkva Kreculesku (Cretzulescu)... Smeštaj u hotel. Noćenje.

23.03.: Doručak. Napuštanje hotela. Poseta Patrijaršiji.
Polazak za Srbiju. Povratak u Beograd u večernjim časovima.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 23.000,00 dinara

NAČIN PLAĆANJA: prilikom rezervacije uplaćuje se 5.000 dinara; ostatak se uplaćuje najkasnije 7 dana pre polaska na put gotovinski, na tekući račun, ili u dve mesečne rate, čekovima ili administrativnom zabranom, bez uvećanja.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- prevoz udobnim turističkim autobusom (s klima-uređajem te audio- i video-opremom);
- smeštaj u hotelu "Silva" *** u Bušteni, u hotelu "Moldova" *** u Jašiju i u hotelu "Rin Central" u Bukureštu na bazi 4 noćenja sa doručkom (švedski sto), evropska kategorizacija hotela; dvokrevetne sobe;
- razgledanje Jašija i Bukurešta;
- ulaznicu u ckvu Sv. Tri Jerarha;
- ulaznicu u dvorac Peleš;
- usluge vodiča/pratioca agencije „Karpati".

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- međunarodno putno osiguranje (750 din.).

Napomene:
Međunarodno putno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Cenovnik 1 od 20.02.2020.

OVAJ PROGRAM PREDSTAVLJA PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE.

CENA JE FORMIRANA NA BAZI 40 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA. U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA KORIGUJE CENU ARANŽMANA, DA ODGODI ILI OTKAŽE PUTOVANJE, O ČEMU ĆE PUTNIKE OBAVESTITI NAJMANJE 5 DANA PRE POLASKA. UZ OVAJ PROGRAM VAŽE I SVE OSTALE ODREDBE OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE „KARPATI".


 Turistička agencija „KARPATI" doo, 21000 Novi Sad, Braće Ribnikar, br. 48
Tekući račun: 330-15006949-46, kod Credit Agricole banke
Registar privrednih subjekata: BD 244709/2006, PIB: 101655306,
Licenca OTP br. 358/2020. kategorije A20 od 11.02.2020.
Tel.: 021 427 117; Tel./fax: 021 466 940; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ; www.karpati.co.rs

 

Štampa