KARPATI

                                                TURISTIČKA AGENCIJA

 

delta

Untitled

Uslovi za ulazak u Rumuniju

USLOVI ZA ULAZAK NA TERITORIJU RUMUNIJE

 

Državljani Srbije ne mogu ući u Rumuniju ukoliko nemaju regulisan boravak.
Tranzit je moguć pod uslovom da se teritorija Rumunije napusti u roku od 24 sata.
U Rumuniju mogu ući lica koja putuju poslovno i prilože dokaze o saradnji sa privrednim subjektima u Rumuniji (pozivno pismo ili ugovor o radu), članovi porodice rumunskih i državljana drugih država članica EU, studenti, prekogranični radnici, sezonski poljoprivredni radnici, medicinsko osoblje, pomorsko i rečno osoblje, članovi međunarodnih sportskih delagacija, filmski radnici i umetnici.
Licima koja iz Srbije ulaze u Rumuniju i kojima je dozvoljen ulazak, ukoliko prilože negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, određuje se mera samoizolacije/ karantina u trajanju od 10 dana. Licima koja ne poseduju negativan PCR test, određuje se mera samoizolacije/karantina u trajanju od 14 dana.
Od navedene mere samoizolacije/karantina izuzete su sledeće kategorije: lica koja ostaju na teritoriji Rumunije najduže 72 sata, ukoliko prilože negativan PCR test; lica koja su vakcinisana, a po isteku 10 dana od primanja druge doze vakcine; lica za koja je potvrđeno da su bila pozitivna na virus u poslednjih 90 dana pre ulaska u Rumuniju, što dokazuju prezentovanjem medicinske dokumentacije; predstavnici stranih kompanija koje imaju predstavništva/filijale u Rumuniji; vozači teretnih vozila (veća od 2.4 tone) i putničnih vozila (sa više od 9 sedišta); diplomate; pomorsko i rečno osoblje; prekogranični radnici; studenti; članovi međunarodnih sportskih delegacija; filmski radnici.

Štampa