KARPATI

                                                TURISTIČKA AGENCIJA

 

delta

ulazak u ro

Uslovi za ulazak u Rumuniju

USLOVI ZA ULAZAK NA TERITORIJU RUMUNIJE

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Rumuniju, pod uslovom da su u jednoj od sledećih kategorija:
- lica koja su vakcinisana, a po isteku 10 dana od kompletne vakcinacije;
- lica kojima je potvrđeno prisustvo virusa COVID – 19 u prethodnih najviše 180, a najmanje 14 dana pre ulaska na teritoriju Rumunije;
- deca uzrasta do 6 godina (bez obaveze prilaganja negativnog rezultata PCR testa);
- deca uzrasta između 6 -16 godina (uz obavezno prilaganje negativnog rezultata PCR testa, ne starijeg od 72 sata);
- prekogranični radnici, studenti;
- lica koja na teritoriji Rumunije ostaju najduže 72 sata (ukoliko prilože negativan rezultat PCR testa);
- lica u tranzitu, pod uslovom da teritoriju Rumunije napuste u roku od 24 sata.

U suprotnom ulazak je moguć uz obavezan karantin u trajanju od 14 dana.

Štampa