KARPATI

                                                TURISTIČKA AGENCIJA

 

Untitled

O nama

Turistička agencija „KARPATI" iz Novog Sada osnovana je 1998. godine, kao jedina agencija u Srbiji specijalizovana za Rumuniju.

U prvim godinama svoga rada agencija „KARPATI" s velikim uspehom predstavila je Rumuniju turističkom tržištu Srbije (i bivše Jugoslavije), a program „Drakula-tura" postao je pravi „hit".
U sledećoj fazi Agencija čini napore da Srbiju predstavi rumunskom turističkom tržištu, rukovodeći se činjenicom da su Rumuni tradicionalno zainteresovani za našu zemlju te da će im znatno poboljšan životni standard omogućiti da je i posete.
Zadržavši Rumuniju kao „okosnicu", u svom daljem radu agencija „KARPATI" uvodi potpuno nove destinacije, pri čemu ostaje verna svom edukativnom metodu, po kojem je i postala poznata. Najnoviji programi Turističke agencije „KARPATI" jesu: Krakov i Varšava, Sankt Peterburg i Moskva, Prag i Bratislava, Rim, Pariz, Istanbul; Letovanje (u Španiji, Italiji i Turskoj)...
Najzad, u planu su „ostatak" Evrope, Tajland, Indija, Nepal, kao i druga egzotična putovanja...

PATENTI TURISTIČKE AGENCIJE KARPATI
1. Program putovanja pod nazivom „Drakula-tura" deponovan je u Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu kao autorsko delo T.A. „KARPATI" pod brojem A-368/06. Svako neovlašćeno organizovanje putovanja pod nazivom „Drakula-tura", „Drakula-tura i Bukurešt", „Bram Stokerova Drakula-tura" i pod drugim sličnim nazivima, kao i organizovanje putovanja koja su po sadržini slična putovanju „Drakula-tura", predstavljaju povredu intelektualne svojine i podležu zakonskoj odgovornosti i odgovarajućim zakonskim sankcijama.
2. Znak „T.A. KARPATI" registrovan je kao zaštitni žig kod Zavoda za intelektualnu svojinu u Beogradu pod brojem Ž-1756/06.
3. Znak „Dracula tour" registrovan je kao zaštitni žig kod Zavoda za intelektualnu svojinu u Beogradu pod brojem Ž-1755/06.

Štampa